Bankernas prognoser inför räntebeskedet i april

Bankernas prognoser inför räntebeskedet i april

Riksbanken kommer att lämna besked gällande styrräntan den 26 april och generellt är bedömningen att räntan kommer att höjas med 0,5 procent, för att sedan ytterligare höjas till sommaren.

Prognoser

Bank / kreditinstitut

Prognos

Danske bank

Höjning med 0,5 procentenheter

Nordea

Höjning med 0,5 procentenheter

Handelsbanken

Höjning med 0,5 procentenheter

SEB

Höjning med 0,5 procentenheter

Vad innebär en höjning av styrräntan för sparkonton?

En höjning av styrräntan, även kallad reporäntan påverkar i sin tur räntenivåerna i hela ekonomin, inklusive sparkonton. När styrräntan höjs, blir det dyrare för bankerna att låna pengar från centralbanken. För att kompensera för dessa högre kostnader brukar bankerna ofta höja räntorna på sina lån samt på sina sparkonton. Anledningen till att sparkontoräntorna kan höjas är att bankerna vill locka fler kunder att sätta in pengar på deras sparkonton, eftersom det ger dem mer kapital att låna ut till andra kunder. För sparkontoinnehavare innebär en höjning av styrräntan vanligtvis att de kan få en högre ränta på sina insatta pengar.

Varför höjer riksbanken styrräntan?

Riksbanken kan välja att höja styrräntan (även kallad reporäntan) av flera anledningar. Styrräntan är den ränta som Riksbanken tar ut på lån till banker och har en stor inverkan på Sveriges ekonomi. När Riksbanken ändrar styrräntan påverkas också marknadsräntorna och de räntor som banker erbjuder sina kunder (för både in- och utlåning).

Styrräntan används för att bekämpa inflationen och att stärka ekonomin på lång sikt

Om inflationen ökar snabbare än Riksbankens mål (som ligger på 2%), kan man höja styrräntan för att minska inflationstrycket. Högre ränta gör det dyrare att låna pengar och leder till minskad efterfrågan på varor och tjänster, vilket i sin tur kan dämpa inflationen.

När ekonomin växer för snabbt och riskerar att överhettas, kan Riksbanken välja att höja styrräntan för att stabilisera tillväxten. En överhettad ekonomi kan leda till att priserna stiger snabbt vilket i sin tur kan leda till ekonomiska obalanser som kan vara skadligt på lång sikt.

Riksbanken kan också välja att höga för att stärka den svenska kronan. Om den svenska kronan försvagas på valutamarknaden och det leder till ökade importpriser och inflationstryck, kan Riksbanken höja styrräntan för att stärka valutan. Högre ränta gör den svenska kronan mer attraktiv för investerare, vilket kan leda till en ökad efterfrågan på valutan vilket stärker dess värde.

Kategorier
Senaste inlägg