Insättningsgaranti

Insättningsgaranti

Ett sparkonto anses vara den mest säkra sparformen och det är tack vare statlig insättningsgaranti. Men hur säkert är det egentligen och hur omfattande är den? På den här sidan kan du läsa allt om vad statlig insättningsgaranti innebär, hur du kan försäkra dig om att banken eller finansföretaget du har dina pengar hos omfattas av statlig insättningsgaranti, samt vad som gäller i andra EU-länder.

Vad är insättningsgaranti och vad innebär det?

Statlig insättningsgaranti är en säkerhet för svenska sparare som gör att staten garanterar pengar på ett sparkonto på upp till 1 050 000 kronor per person om banken skulle gå i konkurs. Detta belopp gäller per person och bank så om du har pengar sparade hos flera banker är du skyddad upp till detta belopp för varje bank.

Den statliga insättningsgarantin infördes år 1996 och hanteras av Riksgälden med syfte att skydda svenska sparare från att bli av med sina pengar om en bank skulle gå i konkurs. Det är Riksgälden som säkerställer att svenska medborgare får pengarna tillbaka om något skulle hända banken.

Det är inte bara sparkonton som omfattas av den statliga insättningsgarantin utan även andra kontoformer på svenska banker som t.ex. lönekonton och depåkonton. För att se om din bank skyddas av statlig insättningsgaranti kan du besöka Riksgäldens hemsida.

EU-motsvarighet till insättningsgaranti

För banker inom EU finns ett direktiv som gör att andra EU-länder har infört liknande lagstiftning som den svenska insättningsgarantin. På European Forum of Deposit Insurers (EFDI) kan du läsa mer om vad som gäller för andra länder inom EU. Du kan också hitta vilka länder som har valt att följa systemet fullt ut under fullvärdiga medlemmar till regelverket. För varje land kan du också i regel söka efter vilka banker och finansföretag som är anslutna till systemet.

Inom EU är dina pengar garanterade upp till 100 000 euro, vilket i skrivandes stund är ungefär samma belopp som det garanterade beloppet i Sverige.

Vad gäller för juridiska personer?

Även juridiska personer som t.ex. företag och ideella organisationer omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Vilka banker har statlig insättningsgaranti?

År 2021 införde regeringen nya lagar vilket innebär att alla sparkonton måste innefattas av statlig insättningsgaranti. Tidigare kunde företag erbjuda sparkonton utan insättningsgaranti till en högre ränta, men i dag måste alla finansinstitut som tar emot pengar vara anslutna till den statliga insättningsgarantin.

Så här kontrollerar du om en bank har statlig insättningsgaranti

Du kan enkelt kontrollera om en bank eller annat finansföretag omfattas av den statliga insättningsgarantin genom att söka på Riksgäldens hemsida. På deras hemsida kan du också se vilka typer av konton som omfattas, vilket kan vara allt från sparkonton till kontanta medel på ett investeringssparkonto.

Varför finns den statliga insättningsgarantin?

Insättningsgarantin instiftades för att öka förtroendet för det finansiella systemet och minska risken att en bankkris sprids genom att kunder försöker ta ut sina pengar samtidigt, vilket kallas för bankrusning. Den statliga insättningsgarantin bidrar därmed till finansiell stabilitet och skyddar sparare från att förlora sina pengar vid en eventuell bankkollaps.