Hur blir sparräntan framöver?

Hur blir sparräntan framöver?

En vanlig fråga som ofta ställs är vad kommer sparräntan vara i framtiden? Här kan du läsa mer om vilka faktorer det är som bestämmer hur hög ränta du får på ett vanligt sparkonto och hur prognosen ser ut för dessa faktorer.

Prognos sparränta

År Ränta (prognos)

2025

2,80 till 3,20 %

2026

2,60 till 2,80 %

2027

~2,50 %

Tabellen ovan är baserad på Riksbankens prognoser om styrräntan i framtiden. För att få bäst ränta är det fortfarande viktigt att du jämför mellan olika banker och finansinstitut.

Vad påverkar hur hög sparräntan blir?

Det som påverkar hur hög sparräntan är på ett sparkonto är en blandning mellan olika faktorer där de viktigaste är efterfrågan på kapital, konkurrens mellan banker och andra finansinstitut samt Riksbankens styrränta.

Ju högre efterfrågan på kapital är desto mer måna är banker och övriga finansinstitut på att locka till sig sparpengar. Efterfrågan i sin tur styrs av hur stora behoven är av att utöka sitt kapital. För att locka till sig kapital i form av sparande är ett av de bästa sätten (om inte det bästa) att erbjuda en attraktiv sparränta.

När det finns en efterfrågan på kapital så styr konkurrens mellan banker hur hög sparränta du som sparare kan få. När banker och finansinstitut tävlar om att få sparares pengar måste de erbjuda en högre ränta eller hitta på andra sätt att erbjuda ett attraktivt sparande.

Den enskilt viktigaste faktorn som styr hur hög sparräntan kommer att bli framöver är dock Riksbankens styrränta.

Riksbankens styrränta

Riksbankens styrränta (tidigare kallad för reporäntan) påverkar räntorna på sparkonton kraftigt eftersom den fungerar som referensränta för de lån som banker tar hos Riksbanken. Kortfattat är referensräntan den räntesats som banker måste betala till Riksbanken när de lånar pengar, när den blir högre blir det mer lönsamt att istället låna pengar av sparare, via sparkonton. Även ett motsatt förhållande gäller - när Riksbanken sänker styrräntan, minskar bankers lånekostnader gentemot Riksbanken och de behöver då inte längre söka sig till sparare.

På detta sätt är Riksbankens styrränta en central mekanism genom vilken penningpolitiken påverkar räntemiljön för hushåll och företag.

Hur ser riksbankens prognos ut?

I tabellen nedan kan du se hur Riksbankens prognos ser ut i dagsläget (Maj, 2024). Notera att denna prognos justeras kontinuerligt och har historiskt inte alltid varit korrekt.

Datum Ränta (prognos)

2025-03-31

3,20

2025-06-30

3,04

2025-09-30

2,93

2025-12-31

2,84

2026-03-31

2,76

2026-06-30

2,70

2026-09-30

2,66

2026-12-31

2,62

2027-03-31

2,58