Sparränta

Vi hjälper dig hitta sparkontot med högst ränta! Hitta och jämför bland 41 sparkonton och välj det som passar dig bäst. Bästa sparräntan utan bindningstid är just nu 4,30 % och 4,41 % med bindningstid.

Sparkonto med ränta

Att spara på ett sparkonto kan erbjuda flera fördelar jämfört med att investera på aktiemarknaden eller andra alternativ. Sparkonton erbjuder en säker plats att ha dina pengar utan risk att förlora ditt sparbelopp. På aktiemarknaden eller med andra investeringar finns det alltid en risk att du förlorar din investering – ett sparkonto är således ett bra komplement till andra sparformer.

Hög ränta

Alla sparkonton ger inte lika hög ränta och det kan skilja stort mellan banker. I dagsläget är den högsta räntan du kan få 4,41 % om du binder dina pengar i 3 månader. Om du inte vill binda upp dina pengar är den bästa räntan i dagsläget 4,30 %.

Räntan mellan olika banker kan också skilja sig stort. Skillnaden mellan den högsta och den lägsta räntan är 2,11 % vilket innebär att du med ett sparkapital på 100 000 kr tjänar 2 110 kr varje år genom att aktivt välja ett sparkonto med hög ränta.

Statlig insättningsgaranti

Sedan år 2021 har alla sparkonton statlig insättningsgaranti, vilket innebär att staten garanterar att du alltid får tillbaka dina pengar - upp till 1 050 000 kr per person och per bank. Detta innebär att om en bank skulle gå i konkurs, är dina besparingar skyddade av staten upp till insättningsgarantin.

Sparkonton kan ha rörlig eller fast ränta, med en fast ränta innebär det att du kan förutse hur mycket dina sparade pengar kommer att växa över tid. För sparkonton är avkastningen i allmänhet lägre än för mer riskfyllda sparformer – men det innebär å andra sidan att de är mer stabila och förutsägbara.

Sparkonton är enkla att förstå, vilket gör dem till ett bra alternativ till andra mer komplexa och osäkra sparformer, som t.ex. aktier eller andra investeringsalternativ. Med ett sparkonto behöver du inte heller sätta dig in i företag eller marknader för att få avkastning på dina pengar. När du sparar pengar på andra sätt är det en grundregel att förstå vad man investerar i före man placerar sina pengar. För vanliga personer kan detta vara tidskrävande och överväldigande.

Det är dock viktigt att överväga avvägningarna när du väljer mellan ett sparkonto och andra investeringsalternativ. Medan sparkonton erbjuder säkerhet, snabba och enkla uttag samt förutsägbarhet, ger de vanligtvis lägre avkastning än mer riskfyllda investeringar som aktier och andra värdepapper.

Beroende på dina ekonomiska mål, risktolerans och tidshorisont kan det vara klokt att välja en blandning av spar- och investeringsalternativ för att hitta ett sparande som kombinerar både hög avkastning, säkerhet och flexibilitet.

Spara pengar på ett sparkonto

Banker & finansföretag

Här nedan hittar du banker som erbjuder sparkonton till privatkunder och företag.

Namn Högst ränta
Avanza 3,50 %
Avida finans 3,85 %
Bank norwegian 2,80 %
Bigbank 3,60 %
Borgo 4,15 %
Carnegie 3,85 %
Collector 3,60 %
Coop medmera bank 3,85 %
Danske bank 3,57 %
Erik Penser Bank 4,25 %
Froda 3,95 %
Hoistspar 4,05 %
Ikano bank 3,75 %
Klarna 3,58 %
Komplett bank 2,35 %
Landshypotek 3,55 %
Lunar 3,75 %
Lysa 2,30 %
Marginalen bank 4,30 %
Moank 4,41 %
Multitude Bank 4,40 %
Nordax Bank 3,80 %
Northmill 3,95 %
Nstart 4,30 %
Resurs bank 4,10 %
Rocker 4,40 %
Santander Consumer Bank 4,10 %
SBAB 3,50 %
Serafim finans 4,30 %
Skandia 4,10 %
Svea bank 4,25 %
Spara pengar på ett sparkonto